Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 09

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 09