Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 04

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 04