Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 07

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 07