Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 10

Πέτρινο γεφύρι Μπογδάνη - 10