Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 06

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 06