Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 05

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 05