Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 01

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 01