Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 04

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 04