Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 03

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 03