Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 02

Πέτρινο γεφύρι στα Αμπέλια ή στα Τσόνια - 02