Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 4

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 4