Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 1

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 1