Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 3

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 3