Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 2

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά 2