Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά

Μεταμόρφωση Σωτήρος, Καλουτά