ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΙΜΩΝ (1917 - 1989)

Ήταν από τους Φραγκάδες Ζαγορίου. Υπήρξε εκδότης του περιοδικού «Το Ζαγόρι μας», ενώ πρωτοστάτησε και στην ίδρυση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ζαγορίου. Επίσης, είχε ενεργό συμμετοχή στο στήσιμο του αγάλματος της Ζαγορίσιας Γυναίκας.

 

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 11

Κίτσος Άγγελος, Του Κίμωνα. Αφιέρωμα και ενθυμήσεις, Το Ζαγόρι μας, 142 (1989) 3 - 4

Νικολαΐδης Ιωάννης Ν., Κίμων Αθαν. Κυριαζής, Το Ζαγόρι μας, 142 (1989) 1- 3

Τέκτων Κώστας, Κίμων Αθαν. Κυριαζής, Το Ζαγόρι μας, 142 (1989) 7 - 8

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 30