Το Ζαγόρι μας, τ. 079, 1984

Το Ζαγόρι μας, τ. 079, 1984

Αρ. Φύλλου 79, Οκτώβριος 1984
-Απόψεις
-Εκκλησιαστικοί θησαυροί
-Κοινωνικός τουρισμός
-Τηλεπικοινωνία
-Οικολόγοι περιβαντολλόγοι
-Πως ένας θησαυρός έγινε πηγή δυστυχίας
-Η χαράδρα του Βίκου, ένα απερίγραπτο μεγαλούργημα [Γιάννης Σαραλής]
-Ιστορικά σημειώματα: Χριστόδουλος Σαχίνης, ο Εθνομάρτυρας [Γκότσης]
-Η αξιοποίηση της Τυμφαίας Πίνδου [Γ. Σφήκας]
-Όχι μόνο θέρετρα τα Ζαγοροχώρια [Χρ. Καρβούνης]
-Το φαρμακωμένο φθινόπωρο του 43 [Τάκης Σακελλαρίου]
-Τα χωριά μας θέλουν δουλειά και όχι σεργιάνι [Χρήστος Καρβούνης]
-Βίτσα: Α Παπαζόγλεια 84 [Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βίτσας]
-Επιτυχιών συνέχεια: Το «Ζαγόρι» νίκησε εκτός έδρας [Από αθλητική εφημερίδα]
-Το μαναστήρι του Αγιάννη στο Ρογκοβό [Ευριπίδης Γιαννακός]
-Περιπέτειαι πολυημέρου αιχμαλωσίας εν Ηπείρω [Ιω. Μεγγλίδης]
-Λαογραφικές σελίδες: Ζαγορίσια ανέκδοτα [Τάκης Παπάς]
-Ζαγόρι: πρόγραμμα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας
-Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή [Κίμων Κυριαζής]
-Νέα από τους Ασπραγγέλους [Ζαμπακόλας Σωτήρης]
-Συγχαρητήρια
-Ανακοίνωση
-Γράμματα αναγνωστών
-Είναι πραγματικά Ζαγοροχώρια [Άγγελος Δαλαγγέλης]
-Αδιαφορία της πολιτείας για χωριά του Ζαγορίου [Ένας Συνταξιούχος]
-Κοινοτικοί γραμματείς [Αναστάσιος Τάσιος]
-Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
-Γέφυρα Βοϊδομάτη στην ένωσή του με τον Αώο
-Προσκυνητές στον τρισυπόστατο Ναό Αγίου Γεωργίου
-Ξενώνας στη Λάιστα: Πόλος έλξεως επισκεπτών