Το Ζαγόρι μας, τ. 049, 1982

Το Ζαγόρι μας, τ. 049, 1982

Αρ. Φύλλου 49, Απρίλιος 1982
- Απόψεις
Η αγροτική σύνταξη
Για το δασαρχείο
Η οικονομική ανάπτυξη
Η ζαγορίσια φορεσιά
Για προστασία τους
- Ζαγορίσιοι ποιητές
- Το Μονοδένδρι [Τάκης Δανος]
- Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Ζαγοριού [Κίμωνας Α. Κυριαζής]
- Ανθολογία ζαγορίσιων συγγραφέων
Χαράλαμπος Πέτσκος (1908 - 1981)
- Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια
- Οι Πλακιδαίοι απ το Κουκούλι (Μιά πολύ ευεργετική Ηπειρωτική οικογένεια) [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
- Γύρω από τα Ζαγοριακά 82 (του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλων) [Κώστας Π. Λαζαρίδης]
- Ο Μπασιανκόλας ο μυλωνάς [Ε.Γ.]
- Το προβληματικό Ζαγόρι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση [Μπάρμπα Τηλέμαχος]
- Προβλήματα - αιτήματα ανατολ. Ζαγοριού (Δόλιανη, Καστανώνας, Μακρύνο)
- Από την κίνηση του βιβλίου
- Νεκρολογία
Άλκης - Μυρσίνης Μάνθος [Ιωάν. Ν. Νικολαΐδης]
- Δραστηριότητες οργανώσεων
- Πώς γλεντούσαν οι Πάνω Σουδενιώτες [Ένας Σουδενιώτης]
- Κοινωνικά
- Φωτογραφίες
Το σπίτι των Πλακιδαίων στο Κουκούλι
Γυμνάσιο Τσεπελόβου