Το Ζαγόρι μας, τ. 091, 1985

Το Ζαγόρι μας, τ. 091, 1985

Αρ. Φύλλου 91, Οκτώβριος 1985
-Ζαγοριακά
-Το σημείωμα του εκδότη: Προσπαθούμε [Κίμων Κυριαζής]
-Από τις εκθέσεις που βραβεύτηκαν: Ομορφιές του χωριού μου [Βασίλης Καρβούνης]
-Ανθολογία Ζαγορίσιων συγγραφέων [Ιωάννης Νικολαΐδης]
-«Ιμείς ιδώ στο Καπέσιβο» [Θουκυδίδης Παπαγεωργίου]
-Made in Taiwan [Γεωργ. Τζαμακλής]
-Αναμνήσεις ενός Ζαγορίσιου: Οι Ζαγορίσιοι στον πόλεμο του 1940- ΄41 [Ν.Μ.]
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις
-Η Τσεπελοβίτισσα Φρόσω Ιωαννίδη [Χρυσάνθη Ζιτσαία]
-Το βήμα των αναγνωστών
-Βιβλία
-Εκείνοι που φεύγουν: Γιάννης Σαραλής [Βασίλης Κραψίτης]
-Κοινωνικά