Το Ζαγόρι μας, τ. 089, 1985

Το Ζαγόρι μας, τ. 089, 1985

Αρ. Φύλλου 89, Αύγουστος 1985
-Τρίστενο
-Του χωριού μας οι Κολλήγοι [Βλάσης Οικονόμου]
-Το οικόπεδο της Ριζαρείου [Κίμων Κυριαζής]
-Ψήφισμα
-Τ αξιοθέατα του Ζαγορίου [Στεφ. Πελεκούδας]
-Από τις εκθέσεις που βραβεύτηκαν: Ομορφιές του χωριού μου [Παπιγκιώτης Βαγγέλης]
-Οι ενδυμασίες και οι Ζαγορίσιοι παραδοσιακοί χοροί
-Σαρακατσαναίικα: «Μακάριοι Άνθρωποι» [Χρ. Καρβούνης]
-Ποίηση
-Μνήμη του Ορέστη Βέτση [Κώστας Λαζαρίδης]
-Ιστορικά σημειώματα [Γεώργιος Νέγας]
-Η εύνοια του Αλή Πασά για τη Λεσινίτσα [Γιώργης Οικονόμου]
-Οι Ζαγορίσιοι το 1920
-Για να ζωντανέψει το Ζαγόρι [Ν. Δημητράκης - Δημητρακόπουλος]
-Βοβούσα [Χρόνης Δρούγιας]
-Αθάνατες Ζαγορίσιες μορφές: Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος [Νίκος Στάρρας]
-Γράμματα αναγνωστών
-Οι πολιτικοί συνταξιούχοι ευχαριστούν και συγχαίρουν τον κ. Λέων Τσαούση [Κώστας Λαζαρίδης]
-Βιβλία
-Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
-Τρίστενο
-Νεόκτιστο σπίτι στις Φραγκάδες με σεβασμό προς την παράδοση