Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά

 

 

 

Βρίσκεται μετά το χωριό του Ανθρακίτη στην πρώτη δεξιά στροφή του κεντρικού δρόμου προς Καλουτά και σε απόσταση 200 μέτρων από την πλατεία. Είναι μονότοξο, με κοντούς, αραιά τοποθετημένους αρκάδες. Γεφυρώνει μικρό ρέμα που καταλήγει στον Ζαγορίτικο ποταμό και εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις προς τα κτήματα της περιοχής.

 

Συντεταγμένες: Ν 39.7673499 Ε 20.8653399 / 39°46'02.5"N 20°51'55.2"E

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml