Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 03

Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 03