Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 06

Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 06