Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 04

Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 04