Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 01

Πέτρινο γεφύρι Λάκκου Πασά - 01