Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη