Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (3)

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (3)