Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (2)

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (2)