Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (5)

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (5)