Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (4)

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1 (4)