Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1

Αγ. Αθανάσιος, Χρυσόρραχη 1