Πέτρινο γεφύρι Στάθη

 

 

 
Βρίσκεται κάτω από το Δίκορφο και γεφυρώνει το ρέμα της Κασίμαινας που καταλήγει  στο Ζαγορίτικο ποταμό. Πρέπει να είναι από τα τελευταία πέτρινα γεφύρια που κατασκευάστηκαν στο Ζαγόρι πριν παγιωθεί η χρήση του τσιμέντου.
Το γεφύρι εξυπηρετούσε την μετακίνηση από το Δίκορφο προς την περιοχή των Ριζιανών και προς τους Νεγάδες και τους Φραγγάδες. Μετά το γεφύρι σε κοντινή απόσταση, υπήρχε νερόμυλος, ενώ 150 μέτρα πριν από αυτό υπάρχει ακόμα πέτρινο στέγαστρο με παλιό εικονοστάσι.
Είναι μονότοξο, με οριζόντιο οδόστρωμα και πέτρινα πεζούλια για στηθαία. Στην κατάντη πλευρά και δεξιά από την καμάρα, υπάρχει κόγχη με εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα που μας πληροφορεί ότι κτίστηκε 1904 με έξοδα του Στασούλη Στάθη και πως αρχιτέκτονες του γεφυριού ήταν οι  Ιωάννης και Αλέξιος Π.Τσίπας  από την Πυρσόγιαννη. Το επώνυμό τους δεν διακρίνεται καλά λόγω μιας ρωγμής στο σημείο όπου αναγράφεται.
Έχει κηρυχτεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Για να το προσεγγίσουμε, ακολουθούμε από την πλατεία του χωριού τον δρόμο για το νεκροταφείο και, στην στροφή πριν από αυτό, τον αφήνουμε και στρίβουμε δεξιά (υπάρχει ενημερωτική πινακίδα), σε δυσδιάκριτο και αρκετά κατηφορικό μονοπάτι. Κατηφορίζοντας την ράχη, συναντάμε σε 200 μέτρα, παλιό, στενό χωματόδρομο, που είχε ανοιχτεί για τις ανάγκες συντήρησης του γεφυριού αλλά σήμερα είναι απροσπέλαστος από οχήματα και έχει μετατραπεί σε μονοπάτι. Το ακολουθούμε προς τα δεξιά για να φτάσουμε σε 700 μέτρα, στο στέγαστρο με το εικονοστάσι. Ακολουθώντας την υπόδειξη μιας ακόμα ενημερωτικής πινακίδας, στρίβουμε αριστερά και συναντάμε το γεφύρι, 150 μέτρα χαμηλότερα και μετά από συνολική πορεία 30 λεπτών από το χωριό.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.794636 Ε 20.8076239 / 39°47'40.7"N 20°48'27.4"E
 
Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml