Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 09

Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 09