Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 04

Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 04