Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 08

Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 08