Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 06

Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 06