Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 07

Πέτρινο γεφύρι Στάθη - 07