Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο

Ο ναός βρίσκεται στις παρυφές του οικισμού. Είναι μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική μικρών διαστάσεων, χτισμένη με αργολιθοδομή. Νεώτερο παρεκκλήσι είναι προσαρτημένο στη βορινή πλευρά, το οποίο χρησιμοποιείται ως οστεοφυλάκειο. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγαρφος. Η κτητορική επιγραφή, αναπτυγμένη καθ’ ύψος σε ορθογώνιο πλαίσιο αριστερά της θύρας εισόδου, μας πληροφορεί ότι οι τοιχογραφίες είναι έργο των Καπεσοβιτών ζωγράφων Αναστασίου, Ιωάννη και Γεωργίου και πραγματοποιήθηκαν 1763. Χορηγοί του ναού στην ίδια επιγραφή αναφέρονται οι Γεώργιος Ντάσιος και Γεώργιος Πασχάλης. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος αναπτύσσεται με ένα λιτό αλλά καλά οργανωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, στο οποίο διαφαίνεται η καλλιτεχνική αρτιότητα του ζωγράφου Αναστασίου και των γιών του.

Εκτύπωση