Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 01

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 01