Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 03

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 03