Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 02

Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Καπέσοβο - 02