Πανηγύρι στην Αρίστη (Χορός 5)

Πανηγύρι στην Αρίστη στις 29/8/2012 (Χορός 5). Απάνω στη τριανταφυλλιά