Πανηγύρι στην Αρίστη (Χορός 1)

Πανηγύρι στην Αρίστη στις 29/8/2012 (Χορός 1). Στης πικροδάφνης τον ανθό