Πανηγύρι στην Αρίστη (Χορός 3)

Πανηγύρι στην Αρίστη στις 29/8/2012 (Χορός 3). Μαραίνομαι ο καημένος