Πανηγύρι στην Αρίστη (Χορός 2)

Πανηγύρι στην Αρίστη στις 29/8/2012 (Χορός 2). Φράσα