Πανηγύρι στην Αρίστη (Χορός 4)

Πανηγύρι στην Αρίστη στις 29/8/2012 (Χορός 4). Σεβντάς