Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 05

Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 05