Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 01

Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 01