Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 02

Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 02