Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 04

Πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση - 04